Styrelse

Ordförande
Ann-Sophie Annerstedt
Holvret 20, 790 23 Svärdsjö
0246-60172, 070-249 73 74, 023-490814 (arbete)
ann-so@telia.com
Frågor gällande 3-årstest, unghästtest och fölmönstring&fölchampionat

Sekreterare
Maria Aronsson
Bengtsheden 270, 790 23 Svärdsjö
070-750 16 16
maria.aron@hotmail.com
Frågor gällande TDB och Equipe

Vice sekreterare  
Gunilla Grönlund, Falun

Kassör
Marie Strömberg, Hedemora

Ledamöter
Anna-Britta Lööf, Borlänge
Malin Hellbom, Åshammar
Angelica Engvall, Österbo

Suppleanter
Anna Dahlsten, Hedemora

Eva Bjurling, Borlänge

Åke Persson,  Falun

Tom Björk, Vikmanshyttan

Madeleine Nilsson, Hedemora

 

 Revisorer  

Totta Wikström, Mockfjärd
Margona Andersson, Sundborn
Suppleanter
Lars Alexandersson, Sundborn
Emma Bengtsson, Falun

Valberedning
Kerstin Svartling, Sammankallande,  Leksand
Anna Hoff, Falun

Terese Jons, Djurmo