Styrelse

Ordförande
Tom Björk 

Dalsveden 1, 776 95 Vikmanshyttan
070-720 42 01
tom.bjork@icloud.com                         

Frågor ang Fölchampionat Strömsholm

 

Sekreterare
Maria Aronsson
Bengtsheden 270, 790 23 Svärdsjö
070-750 16 16
maria.aron@hotmail.com
Frågor gällande TDB och Equipe

Vice sekreterare  
Gunilla Grönlund, Falun

Kassör
Marie Strömberg, Hedemora

Ledamöter
Anna-Britta Lööf, Borlänge
Madeleine Nilsson,  Hedemora
Angelica Engvall, Österbo

Suppleanter
Jenny Stornils, Stora Skedvi

Ylva Falkeström, Hedemora

Åke Persson,  Falun

 

Ann-Sophie Annerstedt , Svärdsjö                 

070-249 73 74                                                     

ann-so@telia.com

Frågor angående unghästtest, fölmönstring och lokalt fölchampionat

 

 



Revisorer  

Totta Wikström, Mockfjärd
Margona Andersson, Sundborn

Suppleanter
Lars Alexandersson, Sundborn
Emma Bengtsson, Falun

Valberedning
Anna Hoff, Falun Sammankallande

Terese Jons, Djurmo